Lekcja 15: czasowniki zwrotne niemiecki

Ich fühle mich gut. /Czuję się dobrze.  – „fühle mich” to właśnie przykład czasownika zwrotnego w niemieckim . Tutaj dowiesz się najważniejszych informacji o czasownikach oraz zaimkach zwrotnych.

Czasowniki zwrotne w niemieckim: co trzeba wiedzieć?

Czasowniki zwrotne to te, które mają „się”/”sobie” : myję się, ubieram się itp. To „się” nazywa się zaimek zwrotny w bierniku, a „sobie” to też zaimek zwrotny, ale  w celowniku.

Zaimek zwrotny „się”

W języku polskim jest do każdej osoby jedno „się”: ja myje się, ty myjesz się itp. W języku niemieckim „się” wygląda inaczej dla każdej osoby: ich wasche mich, du wäschst dich, er wäscht sich.  Tak wyglądaa zaimek zwrotny „się” dla danej osoby:

  
ich kämme mich/ ja czeszę sięwir kämmen uns/ my czeszemy się
du kämmst dich/ ty czeszesz sięihr kämmt euch/ wy czeszecie się
er/sie/es kämmt sich/ on, ona, ono czesze sięSie/sie kämmen sich/ państwo, oni czeszą się
 • Freust du dich?/ Cieszysz się?
 • Wann trifft sie sich mit ihm?/ Kiedy ona się z nim  spotyka?
 • Ich verspäte mich./ Spóźnię się.
pan patrzy na zegarek
Ich verspäte mich./ Spóźnię się.
uwaga
Nie zawsze czasownik zwrotny w języku polskim jest także czasownikiem zwrotnym w języku niemieckim. Na przykład bawić się: spielen, kończyć się: enden, kąpać się : baden.

Zaimek zwrotny „sobie”

Jeżeli zamiast „się”, chcesz użyć „sobie” to używasz zaimka zwrotnego w celowniku. Odpowiednik naszego polskiego „sobie”  w języku niemieckim wygląda tak:

  
ich kämme mir das Haar (ja czeszę sobie włosy)wir kämmen uns das Haar (wy czeszecie sobie włosy)
du kämmst dir das Haar (ty czeszesz sobie włosy)ihr kämmt euch das Haar (wy czeszecie sobie włosy)
er/sie/es kämmt sich das Haar (on, ona, ono czesze sobie włosySie/sie kämmen sich das Haar (państwo, oni czeszą sobie włosy)
 • Ich kämme mir das Haar./ Czeszę sobie włosy.
 • Ich kämme mich./ Czeszę się.
 • Du wäschst dir dein Haar./ Ty myjesz sobie włosy.
 • Du wäschst dich./ Myjesz się.

Najważniejsze czasowniki zwrotne niemiecki: przykłady

 • Kannst du dich mal endlich waschen?/ Czy ty możesz się w końcu wymyć?
 • Bitte setzen Sie sich./ Proszę usiąść.
 • Ich entschuldige mich!/ Przepraszam.
 • Ich wünsche mir einen Elefant zu Weihnachten./ Życzę sobie słonia na gwiazdkę.
 • Lass uns spielen!/ Pobawmy się!
 • Wir unterhalten uns gerade über das Wetter./ Rozmawiamy o pogodzie
 • Bitte beeile dich!/ Pospiesz się.
 • Wollen wir uns treffen? / Może się spotkamy?
 • Meine Firma befindet sich in der Riehlstrasse./ Moja firma jest na ulicy Riehlstrasse.
 • Ich verspäte mich ein bisschen./ Spóźnię się trochę.
 • Ich kann es mir noch nicht leisten./ Jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić.
 • Bitte, stellen Sie sich vor. / Proszę się przedstawić.
 • Ich interessiere mich für Geschichte./ Interesuję się historią.Anna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz