Czas przeszły Perfekt

 W tej lekcji dowiesz się kiedy stosuje się Perfekt niemiecki oraz jak się go tworzy.  Na końcu czekają na ciebie interaktywne ćwiczenia na czas przeszły Perfekt.

Chcesz poznać więcej zagadnień gramatycznych? Ta lekcja jest częścią kursu Gramatyka A1/A2.

Perfekt niemiecki: przykłady

Czas Perfekt  jest jednym z dwóch czasów do mówienia o przeszłości – i to właśnie Perfekt używa się najczęściej. Tak wygląda przykładowe zdanie w Perfekt:

grafika z przykladami na perfekt niemiecki Jak tworzy się Perfekt?

Do stworzenia zadania w Perfekt potrzebujesz odmienionego czasownika posiłkowego (Hilfsverb) i Partizip II:

grafika przedstawiajaca tworzenie czasu perfekt

OsobaCzasownik posiłkowyPartizip IIOsobaCzasownik posiłkowyPartizip II
ichhabegelerntichbingegangen
duhastdubist
er/sie/eshater/sie/esist
wirhabenwirsind
ihrhabtihrseid
sie/ Siehabensie/ Siesind

Haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt rolę tzw. czasowników posiłkowych (Hilfsverben) .To właśnie one pomagają stworzyć zdanie, wykonując przy tym całą robotę:) : odmieniają się przez osoby. A czasownik główny odpoczywa na końcu zdania – występuje jako Partizip II i się nie odmienia.

Co to właściwie oznacza?

Weźmy pod lupę zdanie w czasie teraźniejszym: „Ich esse eine Pizza.”

Jeżeli chcesz powiedzieć to samo zdanie w czasie przeszłym Perfekt, musisz na drugim miejscu w zdaniu wstawić  odmieniony czasownik posiłkowy. Czasownik „essen” wędruje na sam koniec zdania jako Partizip II:

grafika z przykladowym zdaniem w czasie perfekt

Kiedy tworzy się czas Perfekt z “sein”?

Perfekt z „sein” tworzy się z….

…czasownikami wyrażającymi ruch (np. gehen, fahren, rennen, fliegen itp.) bez dopełnienia w bierniku:

 • „Ich bin nach Berlin gefahren.”/ Pojechałem do Berlina.
 • „Ich bin schnell gelaufen.”/ Szybko szłam.

  Jeżeli czasownik wyrażający ruch ma u swego boku dopełnienie w bierniku (odpowiada na pytanie: kogo?), to wtedy Perfekt tworzy się z „haben”. Na przykład: Ich habe meinen Vater ins Krankenhaus gefahren.

….czasownikami wyrażającymi zmianę (podmiotu) takie jak  na przykład sterben, einschlafen, verwelken:

 • „Ich bin gestern schnell eingeschlafen.”/ Szybko wczoraj zasnęłam. (zmiana stanu: obudzony śpiący)
 • „Er ist vor eine Woche gestorben.” / Zmarł tydzień temu. (zmiana stanu: żywy zmarły)

…z czasownikami „sein”, „werden” i „bleiben”

 • „Ich bin gestern zuhause geblieben.” /Wczoraj zostałam w domu
 • „Ich bin gestern bei Maria gewesen.” /Wczoraj byłam u Helgi.
 • „Was ist gestern passiert?” /Co się wczoraj wydarzyło?

Kiedy tworzy się czas Perfekt z “haben”?

Czas Perfekt tworzy się z „haben” z wszystkimi innymi czasownikami, które nie łączą się „sein” (patrz wyżej).  Dodatkowo, wszystkie czasowniki zwrotne łączą się z „haben” w Perfekt – niezależnie od tego, czy wyrażają ruch czy zmianę stanu:

 • „Ich habe mich verliebt.”

Kiedy używa się Perfekt, a kiedy Präteritum?

Warto wiedzieć, że Perfekt , jak i Präteritum mają takie same odniesienie do przeszłości. Z punktu gramatycznego, nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy zdaniami: „Ich lernte Deutsch” i „Ich habe Deutsch gelernt”

Przyjęło się jednak, że Perfekt i Präteritum używa się  w różnych sytuacjach:

 • Präteritum używa się w kontekście literackim, oficjalnym. Na przykład w gazetach, pracach naukowych, w telewizji czy radiu, ale również wtedy, kiedy piszesz oficjalnego e-maila
 • Perfekt używa się w bardziej nieformalnym sytuacjach, na co dzień. Jeżeli zatem rozmawiasz z przyjaciółmi lub piszesz maila, któych nie musi być zbyt formalny – sięgniesz po Perfekt

I teraz widać jak na dłoni, dlaczego to właśnie Perfekt używa się najczęściej mówiąc o przeszłości! 🙂

Wyjątki od zasad użycia Perfekt/ Präteritum

Czym byłaby zasada bez wyjątku? 🙂 Niemcy używają  takich czasowników jak “sein”, “haben”, „werden” , jak i czasowników modalnych (sollen, wollen etc.) bardzo rzadko w czasie Perfekt. Dlaczego? Po prostu “źle” wtedy brzmią – trochę staromodnie.

Jeżeli chcesz zatem brzmieć “niemiecko” , czasowniki “sein”, “haben”,”werden”, jak i czasowniki modalne używaj w Präteritum. Na przykład:

 • „Letztes Jahr war ich in Japan.” (zamiast: „Letztes Jahr bin ich in Japan gewesen.”)
 • „Ich hatte damals viel Glück.” (zamiast: „Ich habe damals viel Glück gehabt.”)
 • „Als Kind wollte ich Lehrerin werden.” (zamiast: „Als Kind habe ich Lehrerin werden wollen.”)

Perfekt niemiecki: podsumowanie

 • Czas niemiecki Perfekt używa się do mówienia o przeszłości
 • Perfekt niemiecki tworzy się poprzez odmieniony czasownik posiłkowy na drugim miejscu w zdaniu oraz Partizip II na końcu zdania
 • Czasowniki wyrażające ruch lub zmianę stanu łączą się  z czasownikiem posiłkowym „sein”

Ćwiczenia na czas Perfekt

Gotowy na sprawdzenie wiedzy na temat Perfekt? Zapraszam cię do wykonania kilku interaktywnych ćwiczeń na Perfekt niemiecki!

 Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

2 komentarze do wpisu „Czas przeszły Perfekt”

Dodaj komentarz