Home » Słownictwo niemieckie » Matematyka czy fizyka? O przedmiotach szkolnych

Matematyka czy fizyka? O przedmiotach szkolnych

Dzisiaj porozmawiamy z Fabianem o ..szkole – Heute reden wir mit Fabian über Schule. A dokładniej o przedmiotach szkolnych – und ganz genau, über Schulfächer. War Fabian ein Pauker – czy Fabian był kujonem? Welche Schulfächer hat er gemocht – jakie przedmioty szkolne lubił? Und welche Schulfächer waren für ihn ein Alptraum – a które przedmioty szkolne były koszmarem?

Przedmioty szkolne: lista

Polnisch njęzyk polski
Deutsch njęzyk niemiecki
Englischjęzyk angielski
Chemie fchemia
Biologie fbiologia
Physik ffizyka
Mathematik (Mathe) fmatematyka
Geschichte fhistoria
Kunst fsztuka
Musik fmuzyka
Ethik fetyka
Sozialkunde fWOS
Sport mWF
Informatik finformatyka
Geografie, Erdkunde fgeografia
Klassenlehrerstunde fgodzina wychowawcza
Biochemie fbiochemia
Handarbeit fprace ręczne

Przedmioty szkolne: przykładowy plan lekcji

plan lekcji po niemiecku
Welches Schulfach magst du am liebsten? – Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej? źródło wikipedia.de

 


Wszystkie lekcje z Edukacja i nauka
  1. Matematyka czy fizyka? O przedmiotach szkolnych
➔ Przejdź do ćwiczeń online!

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz