Lekcja 11: zdania z weil i dass

Tak jak wspomniałam w ostatniej lekcji, spójniki „weil”/ ponieważ i „dass”/że wymuszają tak zwany szyk końcowy. Tutaj znajdziesz jeszcze więcej przykładów zdań po tych spójnikach z czasownikami rozdzielnie złożonymi, czasownikami modalnymi oraz w czasie Perfekt.

Zdania z weil: szyk i przykłady

Dal przypomnienia: „weil” oznacza po niemiecku ” ponieważ” i charakteryzuje się tym, że wypycha orzeczenia zdania na sam koniec. Przed „weil” jest zawsze przecinek. Na przykład:

 • Ich lerne Deutsch, weil ich diese Sprache liebe./ Uczę się niemieckiego, ponieważ kocham ten język 😉

Czasownik „lieben” jest orzeczeniem w zdaniu po weil i jak widzisz wylądował na końcu zdania. Czyli patrząc nadal na przykład powyżej, szyk zdania po weil wygląda następująco:

weil + podmiot +reszta zdania + orzeczenie

 • Der Film hat mir nicht gefallen, weil er langweilig war ./ Film mi się nie podobał, ponieważ był nudny.
 • Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat./ On robi dietę, ponieważ przytył 5 kg.
 • Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich müde bin./ Idę do domu, ponieważ jestem zmęczona.
 • Ich schenke meiner Freundin Blumen, weil sie heute Geburtstag hat./ Daję mojej dziewczynie kwiaty, ponieważ ma dzisiaj urodziny.
 • Sie geht zum Augenarzt, weil sie eine neue Brille braucht./ Ona idzie do okulisty, ponieważ potrzebuje nowych okularów.
 • Wir bleiben am Wochenende zu Hause, weil es regnet./ W weekend zostajemy w domu, ponieważ pada deszcz.
 • Wir sparen Geld, weil wir  ein Auto kaufen möchten./ Oszczędzamy pieniądze, ponieważ chcemy kupić auto.
 • Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss./ Idę do łóżka, ponieważ muszę jutro wcześnie wstać.
jabłko
Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat./ On robi dietę, ponieważ przytył 5 kg.

Zdania z dass: szyk i przykłady

„Dass” oznacza „że” i tak jak „weil” wypycha orzeczenie zdania na jego koniec. Przed „dass” jest zawsze przecinek. Na przykład:

 • Ich weiß, dass du gestern bei Horst warst./ Wiem, że byłaś wczoraj u Horsta.
 • Ich glaube, dass Horst in dich verliebt ist./ Myślę, że Horst jest w tobie zakochany.
 • Es ist wichtig, dass du jeden Tag Deutsch lernst./ Jest ważne, żebyś codziennie uczył się niemieckiego.
 • Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe./ Przykro mi, że cię nakrzyczałam.
 • Ich freue mich, dass du die Prüfung bestanden hast./ Cieszę się, że zdałeś egzamin.
 • Ich habe Angst, dass du mich verlässt. / Boję się, że mnie opuścisz.

Zdania z weil/dass z czasownikami rozdzielnie złożonymi, modalnymi oraz w czasie Perfekt

Jeśli po „weil”/”dass” jest:

Czasownik rozdzielnie złożony – cały czasownik w odmienionej formie  trafia na koniec zdania:

 • Ich gehe jetzt schlafen, weil ich morgen früh aufstehe./ Idę spać, ponieważ jutro wstaję wcześnie.
 • Ich habe gehört, dass du morgen früh aufstehst?/ Słyszałam, że jutro wstajesz wcześnie?

Czasownik modalny – najpierw ląduje czasownik w bezokoliczniku, a na samym końcu odmieniony czasownik modalny:

 • Ich gehe jetzt ins Bett, weil ich morgen früh aufstehen muss./ Idę do łóżka, ponieważ jutro muszę wcześnie wstać.
 • Hast du gehört, dass ich morgen früh aufstehen muss?/ Czy słyszałeś. że muszę jutro wcześnie wstać?

Czasownik w czasie przeszłym Perfekt – najpierw czasownik w czasie Perfekt, a na samym końcu odmienione sein, lub haben:

 • Er macht eine Diät, weil er 5 Kilo zugenommen hat./ On robi dietę, ponieważ przytył 5 kg.
 • Ich habe gehört, dass er 5 Kilo zugenommen hat./ Słyszałam, że on przytył 5 kg.Anna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz