Lekcja 10: szyk zdania

Zauważyłeś, że nieraz w niemieckim czasownik ląduje nie końcu zdania? Związane jest to z szykiem zdania po określonych spójnikach (aber, und, weil etc.). W tej lekcji dowiesz się jakie szyki występują w języku niemieckim i po jakich spójnikach.

Szyk zdania w niemieckim

Szyk zdania niemiecki może być albo prosty, albo przestawny, albo końcowy. To jaki szyk stosujemy, zależy od spójnika jakiego użyjemy.

Szyk końcowy

Po spójnikach : dass, weil, wenn jest szyk końcowy. To oznacza, że  orzeczenie jest na końcu zdania::

 • dass (że): Helga denkt, dass sie hübsch ist./ Helga myśli, że jest ładna.
 • wenn (jeśli): Helga ist schön, wenn sie sich schminkt. /Helga jest ładna, jeśli się pomaluje.
 • weil (ponieważ): Helga schminkt sich, weil sie schön sein will./ Helga się maluje, ponieważ chce być ładna.

szyk-zdania

Szyk prosty

Po spójnikach und, aber, denn, oder,sondern jest szyk prosty.To oznacza, że po takim spójniku jest normalnie podmiot,  a na końcu zdania orzeczenie:

 • und (i) Ich lerne Deutsch gerne und Grażyna lernt mit mir. Uczę się niemieckiego chętnie, a Grażyna uczy się ze mną. 
 • aber (ale) Ich lerne gerne Deutsch, aber ich gucke viel lieber Klan auf Polnisch. Uczę się chętnie niemieckiego, ale o wiele bardziej lubię oglądać Klan po polsku.
 • denn (ponieważ) Ich lerne Deutsch gerne, denn die Sprache ist gar nicht so schwerig! Uczę się niemieckiego chętnie, ponieważ ten język wcale nie jest taki trudny!
 • oder (albo) Ich lerne heute Deutsch oder ich backe eine Schokotorte! Dzisiaj pouczę się niemieckiego albo zrobię tort czekoladowy. 
 • sondern (lecz) Du lernst Deutsch nicht wirklich, sondern du denkst an eine Schokotorte! Ty wcale nie uczysz się niemieckiego, tylko myślisz o torcie czekoladowym!

Szyk przestawny

Po spójnikach also,außerdem, dann, deshalb/darum/deswegen, sonst, trotzdem jest szyk przestawny.  To oznacza, że po takim spójniku jest przestawiony podmiot z orzeczeniem: orzeczenie najpierw, zaraz po nim podmiot:

szyk zdania w niemieckim

 • also (a więc, zatem) Ich verstehe deutsche Grammatik nicht, also bin ich richtig genervt! Nie rozumiem gramatyki niemieckiej, a zatem jestem ostro wkurzony!
 • trotzdem (mimo to) Trotzdem will ich endlich mal Deutsch lernen! Pomimo tego chce nauczyć się niemieckiego.
 • außerdem (oprócz tego) Außerdem macht mich deutsche Grammatik schläfrig! Gramatyka niemiecka sprawia, że chce mi się spać.
 • dann (potem, następnie) Dann musst du mehr Kaffee trinken. Musisz zatem pić więcej kawy.
 • sonst (w przeciwnym razie) Sonst schläfst du einfach ein.. W przeciwnym razie po prostu zaśniesz..
 • deshalb/darum/deswegen (dlatego)  Deswegen hast du eine neue Kaffeemaschine gekauft! Dlatego kupiłeś nowy ekspres do kawy!Anna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz