Home » Gramatyka » Średniozaawansowany » Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników niemiecki

W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o stopniowaniu przymiotnika w języku niemieckim. Na końcu czeka na Ciebie kilka interaktywnych ćwiczeń.Chcesz nauczyć się więcej? Ta lekcja jest częścią kursu: Gramatyka B1/B2 .

Chcesz zrozumieć gramatykę w trybie turbo 🚀, na przykładach i obrazkach?  Kliknij tutaj i sprawdź, co dla Ciebie przygotowałam 💛

Stopniowanie przymiotników niemiecki – o co w tym chodzi?

Stopniowanie przymiotnika będzie Ci potrzebne, jeśli będziesz chciał coś ze sobą porównać. Każdy przymiotnik ma w tym celu stopień równy, wyższy (Komperativ) oraz najwyższy (Superlativ):

grafika z trzeba kotami o roznej wielkosci i przykladowymi zdaniami na stopniowanie przymiotnikow w jezyku niemieckim

Jak tworzy się stopień wyższy?

Stopień wyższy (Komparativ)  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-er” :

 • schnell schneller
 • langsam langsamer
info
Jeżeli chcesz coś z czymś porównać, oprócz stopnia wyższego przymiotnika będzie Ci potrzebne słowo „als” : „Die zweite Katze ist größer als die erste.”

Jak tworzy się stopień najwyższy?

Stopień najwyższy (Superlativ)  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-ste” lub „-sten„, w zależności od tego, co wstawimy przed przymiotnikiem. A może przed nim wstawić rodzajnik określony (der, die, das) lub słówko „am”. Stopień najwyższy tworzy się według jednego z dwóch schematów:

rodzajnik określony (der/ die/das) + przymiotnik  + „-ste” :

 • schnell der/die/das schnellste

am” + przymiotnik  + „-sten” :

 • schnell am schnellsten

Jak Ci idzie nauka? Chcesz w końcu zrozumieć gramatykę i wznieść Twój niemiecki na poziom wyżej? 😊  Kliknij tutaj i sprawdź jak szybko, prosto (i kolorowo!) możesz osiągnąć Twój cel!

Stopniowanie przymiotników niemiecki – tabela

W tabeli poniżej widzisz najważniejsze przymiotniki wraz z ich stopniem wyższym i najwyższym. Schemat stopniowania jest taki jak wyżej, ale zauważ, że czasami dochodzi do jakiś zmian. 

Dlatego przymiotniki zostały podzielone na pięć grup. W dalszej części lekcji przyjrzymy się każdej z nich bliżej.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
.... + -erder/ die/das + .... -steam + ... -sten
1
schnellschnellerder schnellsteam schnellsten
langsamlangsamerder langsamsteam langsamsten
billigbilligerder billigsteam billigsten
kleinkleinerder kleinsteam kleinsten
2
dunkeldunklerder dunkelsteam dunkelsten
teuerteurerder teuersteam teuersten
3
hochhöherder höchsteam höchsten
altälterder ältesteam ältesten
großgrößerder größteam größten
kurzkürzerder kürzesteam kürzesten
warmwärmerder wärmsteam wärmsten
4
interessantinteressanterder interessantesteam interessantesten
heißheißerder heißesteam heißesten
blödblöderder blödesteam blödesten
5
gutbesserder besteam besten
vielmehrder meisteam meisten
gernlieber der liebsteam liebsten

stopniowanie-przymiotnikow

Stopniowanie przymiotników niemiecki – wyjątki

W tabeli powyżej pierwsza grupa przymiotników to przymiotniki, które stopniuje się regularnie. Oprócz dodanie końcówki „-er” w stopniu wyższym oraz „-ste” w stopniu najwyższym nic się tam nie zmienia.

Stopień wyższy bez „e”

Druga grupa przymiotników z tabeli to przymiotniki, które kończą się na „-el„. W takich przymiotnikach w stopniu wyższym wypada „e”:

 • dunkel – dunkler – am dunkelsten
 • edel – edler – am edelsten
 • flexibel – flexibler – am flexibelsten

Jeżeli przymiotnik kończy się na „-er” i przed tym „-er” jest samogłoska (a,e,i,o,u) , to w stopniu wyższym również wypada „e”:

 • teuer – teu()rer – am teuersten
 • sauer – sau()rer – am sauersten
Ale już na przykład w przymiotniku „lecker” czy „sauber” „e” nie wypada, ponieważ przed „er” nie ma samogłoski:

 • lecker – leckerer – am leckersten
 • sauber – sauberer – am saubersten

Umlauty w stopniu wyższym i najwyższym

Trzecia grupa w tabeli to krótkie, jednosylabowe przymiotniki. Te dostają oprócz końcówek „-er” i „-ste” jeszcze umlaut (ä,ö,ü) w stopniu wyższym i najwyższym:

 • groß – größer – am größten
 • klug – klüger – am klügsten
 • alt – älter – am ältesten

Stopień najwyższy z dodatkowym „e”

Grupa czwarta w tabeli to przymiotniki, które kończą się na „d“, „t“, „s“, „ß“, „x“, „z“. Te przymiotniki w stopniu najwyższym dostają jeszcze bonusowe „e” – inaczej trudno byłoby je wymówić 🙂 :

 • interessant – interessanter – am interessantesten
 • leicht – leichter – am leichtesten
 • schlecht – schlechter – am schlechtesten
uwaga
Przymiotnik groß jest wyjątkiem. Pomimo, że kończy się na „ß” nie dostaje dodatkowego „e” w stopniu najwyższym: groß – größer – am größten

Stopniowanie przymiotników nieregularnych

Grupa piąta z tabeli powyżej to przymiotniki, które stopniują się nieregularnie:

 • gern – lieber – am liebsten
 • gut – besser – am besten
 • viel – mehr – am meisten
 • hoch – höher – am höchsten
 • nah – näher – am nächsten

Stopniowanie przymiotnika niemiecki – najważniejsze informacje w skrócie

 • Stopniowanie przymiotnika jest potrzebne, jeśli chcesz coś ze sobą porównać.
 • Każdy przymiotnik ma w tym celu stopień równy, wyższy (Komperativ) oraz najwyższy (Superlativ)
 • Stopień wyższy przymiotnika  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-er
 • Stopień najwyższy przymiotnika  tworzy się poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „-ste

Ćwiczenia na stopniowanie przymiotnika

Chcesz poćwiczyć stopniowanie przymiotnika w praktyce? Tutaj znajdziesz interaktywne ćwiczenia na stopniowanie przymiotnika.

Masz problem z gramatyką niemiecką? Mogę Ci pomóc 💛

W Pakiecie Mistrza Gramatyki masz wszystko by błyskawicznie i samodzielnie zrozumieć gramatykę! Kliknij tutaj i sprawdź teraz.

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz