Perfekt niemiecki: czas przeszły złożony

W dzisiejszej lekcji dowiesz się, jak mówić w języku niemieckim o przeszłości. Wyjaśnię Ci jeden z czasów przeszłych : das Perfekt. Na końcu lekcji znajdziesz 3 interaktywne ćwiczenia z Perfektem w roli głównej. Los gehts!

Kurz & knapp

 1. Perfekt niemiecki używa się  w mowie potocznej do wyrażenia przeszłości
 2. Żeby stworzyć zdanie w Perfekt potrzebny jest czasownik posiłkowy haben lub sein oraz czasownik główny w Partizip II : Ich bin in Polen aufgewachsen

Perfekt niemiecki: jak stworzyć zdanie?

Ich habe geschlafen – spałam. No tak – po polsku jedno słowo, po niemiecku – aż 3 Żeby powiedzieć coś w czasie przeszłym Perfekt musisz użyć dwóch czasowników. Posiłkowego, czyli takiego pomocnika w postaci haben albo sein, który nic nie znaczy w tym przypadku oraz czasownika głównego w formie Partizip II, na przykład:

 • Helga hat gestern die ganze Nacht getanzt. Helga tańczyła wczoraj całą noc.
 • Am nächsten Tag ist sie ins Büro gegangen. Następnego dnia poszła do biura.
 • Sie hat zum Frühstück eine Pizza  gegessen. Na śniadanie zjadła pizzę.

A co to jest Partizip II ?  Ucząc się odmiany czasowników w niemieckim na pewno zauważyliście, że są zawsze 3 formy:  essen – aß – gegessen, machen -machte – gemacht etc .  Ten czasownik zaznaczony na czerwono to właśnie Partizip II.

Merke dir
czasownik posiłkowy HABEN albo SEIN + PARTIZIP II = czas przeszły  Perfekt

Teraz kiedy już wiesz, co kryje się pod pojęciem PARTIZIP II wyjaśnię Ci jak się go tworzy:

Partizip II : czasowniki regularne

Partizip II od czasowników regularnych tworzymy według poniższego schematu:

 

Merke dir
Partizip II czasowniki regularne: GE + temat czasownika + t

Na przykład:

 • machen: Ich habe gestern einen Fehler gemacht. Zrobiłem wczoraj błąd.
 • kaufen:  Ich habe mir gestern einen Porsche gekauft. Kupiłem sobie wczoraj Porsche.

Partizip II: czasowniki nieregularne

Partizip II od czasowników nieregularnych tworzymy według poniższego schematu:

Merke dir
Partizip II czasowniki nieregularne:brak schematu  – ale na pewno wszystkie kończą się na -en: geschlafen, gegangen, gelaufen

 • Ich bin eingeschlafen, weil ich zu lange Deutsch gelernt habe.
 • Gestern bin ich zu Fuß nach Warschau gelaufen! Dzisiaj spałam cały dzień.

Merke dir
Czasowniki zakończone na -ieren nie dostają przedrostka GE:  Hast du deinen Verstand verloren?  Czy ty oszalałeś? 
Na przykład: 

 • studieren / perfekt niemiecki: studiert. Ich habe studiert.
 • provozieren / perfekt niemiecki: provoziert. Sie hat mich provoziert!
 • telefonieren/ perfekt niemiecki: telefoniert. Wir haben 2 Stunden telefoniert.
 • verlieren / perfekt niemiecki: verloren. Ich habe mein Verstand verloren.

Merke dir
Jeśli czasownki są rozdzielnie złożone: auf/machen, auf/stehen, ein/schalten, wstawiasz przedrostek GE tam, gdzie widzisz ukośnik. 
Na przykład:

 • Ich bin heute um 5:00 aufgewacht, weil ich schlecht geträumt habe. Dzisiaj obudziłam się o 5:00, ponieważ miałam koszmary
 • Er hat mir die Tur aufgemacht. On otworzył mi drzwi.

Merke dir
Czasowniki nierozdzielnie złożone: beenden, vergessen, entdecken, empfehlen, missverstehen nie dostają przedrosta GE w Perfekcie niemieckim. Juhu! Nierozdzielnie złożone to te, które zaczynają się od be-, ver-, zer-, ent- , er- , emp- , miss- , ge-.
Na przykład:

 • Wo bin ich ? Wie heisse ich? Ich habe schon alles vergessen   Gdzie jestem? Jak się nazywam? Już wszystko zapomniałam!
 • Wer hat mir www.nauka-niemieckiego.net eigentlich empfohlen? A kto mi wogóle polecił www.nauka-niemieckiego.net ? 😉
 • Ich habe meine Beziehung beendet. Zakończyłem swój związek.

 UWAGA!  Czasowniki modalne i lassen nie mają Partizip II. Są tworzone poprzez dwa bezookoliczniki, na przykład:

 • Helga hat das Date absagen müssen. Helga musiała odwołać randkę.
 • Helga hat nicht kommen können. Helga nie mogła przyjść

Perfekt niemiecki: jak uczyć się Partizip II?

Jak są to czasowniki regularne to według schematu wyżej, jak nieregularne – to najlepiej z kontekstowymi fiszkami.  O prostej, ale bardzo efektywnej metodzie, którą osobiście stosuję do nauki języków obcych, piszę tutaj. Nadaje się świetnie  do nauki słowek, czy zagadnień gramatycznych. Trzeba w niej tylko włączyć kreatywność i myślenie – i właśnie dlatego działa!

Perfekt niemiecki: kiedy sein, a kiedy haben?

No dobrze – już wiesz jak tworzy się Partizip II. Jeszcze jedna informacja zanim zaśniesz – nieraz tworzy się Perfekt z sein, a nieraz z haben.

Jakie czasowniki łączą się z sein?

Z czasowniki wyrażające zmianę, ruch : fahren, schwimmen, laufen, aufwachen, einschlafen, sterben  stosujemy sein, na przykład:

 • Ich bin gestern um 6:00 aufgestanden. Wczoraj wstałam o 6:00.
 • Die ältere Dame ist gestern gestorben. Starsza pani wczoraj umarła.
 • Wir sind alle zu ihrem Begräbnis gefahren. Wszyscy pojechaliśmy na pogrzeb

Ponadto sein stosujemy z czasownikami :

 • bleiben… ist geblieben. Ich bin gestern zuhause geblieben. Wczoraj zostałam w domu.
 • werden.. ist geworden. Aus meiner Idee ist nichts geworden. Nic nie zostało z mojego pomysłu.
 • sein.. ist gewesen. Ich bin gestern bei Helga gewesen. Wczoraj byłam u Helgi.
 • passieren… ist passiert. Was ist gestern passiert? Co się wczoraj wydarzyło?

Jakie czasowniki łączą się z haben?

Dobra wiadomość na koniec: cała reszta czasowników ma czasownik posiłkowy haben.

Ćwiczenia

Podoba Ci się artykuł? Podziel się z przyjaciółmi:

Anna

Anna

Witajcie na naszej stronie do samodzielnej nauki niemieckiego!

A my to kto?Ania – zna tajniki nauczania języków obcych, magister Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Fabian – Niemiec i geniusz – nie ucząc się nigdy niemieckiego – ogarnia der, die, das.

Grüße aus Berlin
Anna
Print Friendly, PDF & Email
Votes