To jest 22 z 22 lekcji Gramatyka poziom B1-B2

Lekcja 22: odmiana przymiotnika

„Ein kleiner Mann“ ALE „der kleine Mann“ – dlaczego zmieniła się końcówka przymiotnika? W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o odmianie przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika. Mędzy teorią znajdziesz dużo przykładów oraz ćwiczenia. Los geht’s!

Kiedy przymiotnik się odmienia?

Jeżeli przymiotnik jest przed rzeczownikiem, to znaczy że musi być odmieniony. To znaczy, że dostaje na końcu określoną końcówkę:

 • Die junge Frau lernt Deutsch./ Młoda kobieta uczy się niemieckiego. (przymiotnik jest przed rzeczownikiem ⇒ musi być odmieniony, ma końcówkę „e“)
 • Die Frau ist jung./ Kobieta jest młoda (przymiotnik jest za rzeczownikiem, więc ⇒ nie podlega odmianie)
Zapamiętaj
Końcówka jaką dostaje przymiotnik zależy od rodzajnika, który stoi bezpośrednio przed nim

Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym

Ich rede mit dem alten Mann./ Rozmiawiam ze starszym mężczyzną. – to pierwsze na czerwono to rodzajnik określony , to drugie to wspomniana odmiana przymiotnika (odpowiednia końcówka jaką dostaje przymiotnik)

Jeżeli przed przymiotnikiem jest rodzajnik określony, to już wykonuje całą robotę i jednoznacznie określa płeć, liczbę oraz przypadek – przymiotnik więc nie musi tego robić. A zatem, taki przymiotnik dostaje po rodzajniku określonym prawie zawsze końcówkę „-en“. Tylko w pięciu przypadkach dostaje końcówkę -e, co widać w tabeli poniżej. Zapamiętaj więc te wyjątki, a przy reszcie śmiało dawaj końcówkę -en przy przymiotnikach po rodzajniku określonym.

PrzypadekDER (męski)DIE (żeński)DAS (nijaki)liczba mnoga
Nominativ: kto ? co?DER altE MannDIE schönE FrauDAS kleinE KindDIE schönen Menschen
Genitiv: czyj?DES alten MannesDER schönen FrauDES kleinen KindesDER schönen Menschen
Dativ: kim? czym? kogo? czego?DEM alten MannDER schönen FrauDEM kleinen KindDEN schönen Menschen
Akkusativ: kogo? co?DEN alten MannDIE schönE FrauDAS kleinE KindDIE schönen Menschen

Na przykład:

 • Ich sehe den alten Mann./ Widzę starszego mężczyznę.
 • Wir reden über die traurige Situation von gestern./ Rozmawiamy o przykrej sytuacji z wczoraj.

Po jeszcze jakich słówkach przymiotniki odmieniają się jak po rodzajniku określonym?

Po takich słowach jak w tabeli poniżej,  przymiotnik zachowuje się tak, jak po rodzajniku określonym. Takich właśnie list, najlepiej uczyć się układając sobie z nimi zdania, a jak jeszcze zdania są jakoś powiązane logicznie – to wogóle jest bomba.   Ja ułożyłam ciąg mniej czy więcej logicznie powiązanych zdań  o przystojnych Polakach i pięknych Polkach. 

Słówka, które zastępują rodzajnik określonyPrzykładTłumaczenie
dieser, diese, dieses (ten, ta, to)Diese schöne Frau kommt aus Polen.Ta piękna kobieta jest z Polski.
jener, jene, jenes (tamten, tamta, tamto)Jene schöne Frau kommt ebenso aus Polen.Tamta piękna kobieta jest również z Polski.
jeder,jede, jedes (każdy, każda, każde)Na klar - jede schöne Frau ist eine Polin.Oczywiście - każda piękna kobieta jest Polką.
welcher, welche, welches (jaki/który, jaka/która, jakie/które)Welche schöne Frau kommt nicht aus Polen?Która piękna kobieta nie jest z Polski?
derselbe, dieselbe, dasselbe (ten sam, ta sama, to samo)Dasselbe Prinzip gilt für polnische Männer.Ta sama zasada tyczy się polskich mężczyzn.
alleAlle polnischen Männer sind gut aussehend.Wszyscy polscy mężczyźni są przystojni.
zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiejMeine polnischen Freunden!Moi polscy przyjaciele!

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym

Rodzajniki nieokreślone, nie zawsze dokładnie wskazują o jaką płeć chodzi. Na przykład taki rodzajnik nieokreślony „ein“ – może zastępować „das“ albo „der“. I dlatego właśnie przymiotnik dostaje „er“ po rodzajniku nieokreślonym w mianowniku rodzaju męskiego, w mianowniku rodzaju  nijakiego oraz w bierniku końcówkę „es“, żeby było jasne o jaką płeć chodzi.

Reszta dostaje końcówki jak po rodzajniku określonym.

Liczba mnogoa przejmuje 1:1 końcówki jakie ma rodzajnik określony w liczbie mnogiej – bo rodzajnika nieokreślonego nie ma w liczbie mnogiej.

Logiczne prawda? Lepiej poświęcić chwilę dłużej na zrozumienie czegoś, na rozpracowanie „systemu“, niż bezmyślnie wykuwać kolejną tabelkę. Wbrew pozorom, właśnie przy pierwszej opcji zaoszczędzisz czas i jest większa szansa na to, że zapamiętasz:

Przypadekrodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijakiliczba mnoga
Nominativ: kto? co?ein altER Manneine tollE Frauein kleinES KindglücklichE Kinder
Genitiv: czyj? eines alten Manneseiner tollen Fraueines kleinen KindesglücklichER Kinder
Dativ: z kim? z czym?einem alten Manneiner tollen Fraueinem kleinen KindglücklichEN Kindern
Akkusativ kogo? co?einen altEN Manneine tollE Frauein kleinES KindglücklichE Kinder
 • Ein kleiner Mann mit einem großen Ego. / Mały pan z dużym ego.
 • Hast du letztens ein interessantes Buch gelesen? / Czy czytałeś ostatnio jakąś interesującą książkę?
ksiazka
Hast du letztens ein interessantes Buch gelesen? / Czy czytałeś ostatnio jakąś interesującą książkę?

Po jeszcze jakich słówkach przymiotniki odmieniają się tak jak po nieokreślonych rodzajnikach?

Po poniższych słowach, przymiotniki dostają takie końcówki, jak po rodzajnikach nieokreślonych:

 • zaimkach dzierżawczych (mein, dein etc.) w l.poj.
 • kein ( w liczbie pojedynczej)
 • manch
 • solch
 • wenig
 • viel
 • welch
 • Kein normaler Mensch will Deutsch lernen/ Żaden normalny człowiek nie chce uczyć się niemieckiego . ALE
 • Keine normalen Menschen wollen Deutsch lernen./Żadni normalni ludzie nie chcą uczyć się niemieckiego.  (l.mn., czyli odmiana jak po rodzajniku określonym)
 • Mein kleines Kind ist in der Kita./ Moje młodsze dziecko jest w przedszkolu. ALE
 • Meine kleinen Kinder sind in der Kita./ Moje młodsze dzieci (l.mn.,czyli odmiana jak po rodzajniku określonym)

Odmiana przymiotnia bez rodzajnika

Jeżeli przez rzeczownikiem nie ma rodzajnika, to właśnie przymiotnik musi pokazać w jakim przypadku jest rzeczownik, bo kto by inny?  Dlatego przymiotnik przejmuje końcówki, jakie miałby rodzajnik określony, którego nie ma. Jedynym wyjątkiem jest Genitiv w rodzaju męskim i nijakim.

Przypadekrodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijakiliczba mnoga
Nominativ: kto? co?altER ManntollE FraukleinES KindglücklichE Kinder
Genitiv: czyj?altEN MannEStollER FraukleinEN KindESglücklichER Kinder
Dativ: z kim? z czym?altEN ManntollER FraukleinEM KindglücklichEN Kindern
Akkusativ kogo? co?altEN ManntollE FraukleinES KindglücklichE Kinder

Ćwiczenia


Anna

Anna

Kto tworzy tę stronę?Ania – zna tajniki nauczania języków obcych oraz Fabian – Niemiec i geniusz – nie ucząc się nigdy niemieckiego – ogarnia der, die, das.
Anna
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Schreibe einen Kommentar