Lekcja 20: Konjunktiv II (tryb przypuszczający)

Ich wäre gerne reich. / Chciałbym być bogaty – to przykład zdania w Konjunktiv II. Tutaj dowiesz się najważniejszych informacji o trybie przypuszczającym w języku niemieckim: Konjunktiv II. Los geht’s!

Konjunktiv II: co trzeba wiedzieć?

Konjunktiv II może się nam przydać wtedy, jeśli chcemy wyrazić:

(nierealne) życzenia i nadzieje, na przykład:

 • Ich wäre gerne reich. / Chciałbym być bogaty.

Lub jak w tej piosence, Prinz Pi śpiewa: Ich wäre so gerne dumm/tak bardzo chciałbym być głupi:

bardzo grzeczne prośby:

 • Könntest du mir bitte einen Gafallen tuen? / Czy mogłabym prosić cię o przysługę?

nierealne sytuacje, na przykład:

 • Wenn ich reich wäre, würde ich nichts machen./ Gdybym był bogaty, nie robił bym nic.
skrzynka z pieniedzmi
Ich wäre gerne reich. / Chciałbym być bogaty – to przykład zdania w Konjunktiv II.

Konjunktiv II: jak się tworzy?

W teraźniejszości

Konjunktiv II tworzy się w odniesieniu do teraźniejszości w ten sposób:

 1. Bierzesz formę czasownika w Präteritum
 2. dodajesz Umlaut w czasownikach, które mają w temacie a/o/u
 3. dodajesz ‚e’ do czasownika w 1. i 3. osobie, jeśli takowego e nie ma na końcu czasownika

Na przykład:

 • Ich fände einen Job, wenn ich Zeit hätte./ Znalazłbym pracę, gdybym miał czas.
 • Ich ginge einkaufen, wenn ich Geld hätte./ Poszedłbym na zakupy, gdybym miał pieniądze.

Mowa potoczna

W mowie potocznej, tak naprawdę tylko czasowniki modalne, jak i czasownik „sein„, „haben” oraz „werden” są używane w formie Konjunktiv II. Tryb przypuszczający dla wszystkich innych czasowników tworzy się w języku normalnym (nie literackim) według prostego schematu:

odmieniony czasownik würden + bezokolicznik

Tak odmienia się „würden” przez osoby:

ichwürde
duwürdest
er/sie/eswürde
wirwürden
ihrwürdet
Sie/siewürden

A tak  wyglądają zdania w Konjunktiv II z zastosowaniem „würden”w praktyce:

 • Ich würde mir ein Haus kaufen/ Kupiłbym sobie dom.
 • Ich würde mich gerne mit dir treffen/ Chętnie bym się z tobą spotkał. 
 • Würdest du mit mir ins Kino gehen? /Poszedłbyś ze mną do kina?
 • Sie würden sowas nie sagen!/ Oni by nigdy czegoś takiego nie powiedzieli!
 • Würdest du mir bitte Salz geben?/ Czy mógłbyś mi podać sól?
 • Ich würde so gerne dich besuchen./ Tak bardzo chciałbym cię odwiedzić.
 • Wenn ich nur mehr Zeit hätte. / Gdybym tylko miał więcej czasu.
 • Wir würden nach Honolulu fahren./ Pojechalibyśmy do Honolulu.
 • Ich könnte dich besuchen, wenn ich mehr Zeit hätte./ Mógłbym cię odwiedzić, gdybym miał więcej czasu.
 • Ich würde an deiner Stelle eine Übung zum Konjunktiv II machen :)/ Na twoim miejscu zrobiłbym ćwiczenie na Konjunktiv II.

W przeszłości

Tak tworzy się Konjunktiv II w odniesieniu do przeszłości:

 1. Bierzesz czasownik w Partizip II Perfekt, czyli : gegangen, gegessen itp. (ten co używasz do Perfekt)
 2. Bierzesz odpowiedni dla tego czasownika czasownik posiłkowy w Konjunktiv II (hätten od haben, wären od sein), z odpowiednią końcówką osobową

Na przykład:

 • Ich hätte gestern gekocht, aber ich war krank/ Ugotowałabym wczoraj, ale byłam chora.
 • Ich wäre gegangen, aber ich hatte kein Lust./ Poszedłbym, ale nie miałem ochoty.Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz