Lekcja 7: czasowniki nieregularne

W tej lekcji dowiesz się najważniejszych informacji o czasownikach nieregularnych.

Czaswoniki nieregularne niemiecki: co należy wiedzieć?

Kojarzysz taką tabelkę z trzema kolumnami, w których są 3 formy czasownika, na przykład: singen-sang-gesungen?

 • Są to właśnie czasowniki nieregularne, zwane inaczej mocnymi, jest ich około 200
 • W czasownikach nieregularnych w Präteritum (sang) i częściowo w Partizip II (gesungen) zmieniają się jak widzisz samogłoski w temacie i stąd ich nazwa
 • Partizip II kończy się na -en
 • 3 form czasowników nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć

Czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym

Również w czasie teraźniejszym dochodzi w czasownikach nieregularnych do zmian.  Na przykład w czasowniku nieregularnym „essen”, „e” zamieniło się na „i”:

 • Warum isst du schon wieder Schokolade?!/  Dlaczego znowu jesz czekoladę?
 • Das geht dich nichts an – ich esse was und wann ich will! /Nie twój interes – jem to co chcę i kiedy chcę!

Zmiany w samogłoskach w temacie zachodzą tylko w 2. i 3. os. l.poj, a liczba mnoga odmienia się dokładnie tak jakby była regularna: wir essen, ihr esst, sie essen. Tak mogą zmieniać się samogłoski w temacie:

e -> i

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj. samogłoska „ e ”  zamienia się na „ i „. Na przykład:

 • helfen: Hilfst du mir beim Putzen? Pomożesz mi ze sprzątaniem?
 • essen: Helga isst glutenfreies Brot.  Helga je bezglutenowy chleb
 • sprechen: Warum sprichst du nicht mit mir? Dlaczego ze mną nie rozmawiasz?
 • treffen: Helga trifft sich heute mit Grażynka. Helga spotyka się dziś z Grażynką.

e -> ie

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj samogłoska „ e ”  zamienia się na „ ie „.

 • empfehlen: Empfiehlst du mir bitte ein gutes Restaurant in Berlin ? Polecisz mi jakąś dobrą restaurację w Berlinie?
 • lesen: Ließt du viele Bücher? Nein, ich lese nur Pudelek. Czytasz dużo książek? Nie, czytam tylko Pudelka.

czasowniki nieregularne

a -> ä

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj samogłoska „ a ”  zamienia się na „ ä „. Na przykład:

 • backen: Ich backe für dich einen Kuchen und du bäckst für mich Muffins! Ja piekę dla ciebie ciasto, a ty dla mnie muffiny!
 • fahren: Fährst du mit mir? Nein, ich fahre mit meinem Porsche. Jedziesz ze mną? Nie, ja jadę swoim Porsche.
 • schlafen: Schläfst du heute zuhause? Nein, ich schlafe heute im Hilton. Śpisz dzisiaj w domu? Nie, dziś śpię w Hiltonie.

zmiana samogloski w czasownikach nieregularnych

au -> äu

W niektórych czasownikach nieregularnych w 2.i 3 os. l. poj  samogłoska „ au ”  zamienia się na „ äu „. Na przykład:

 • Ich laufe sehr gerne und du läufst gar nicht – du wirst fett! Ja bardzo lubię chodzić a ty wogóle nie chodzisz – będziesz gruby!
 • Stimmt, ich laufe nie und ich saufe nur Whisky. Zgadza się, nigdy nie spaceruje, tylko piję  whiskey(saufen oznacza pić coś w dużysz ilościach, pejoratywnie i potocznie: chlać).
 • Warum hast du nie gasagt, dass du Whisky säufst?  Dlaczego nigdy mi nie powiedziałeś, że chlejesz whisky?

Najważniejsze czasowniki nieregularne

Najczęściej używane czasowniki nieregularne wraz z odmianą przez wszystkie osoby i czasy znajdziesz tutaj.Anna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz