Lekcja 18: spójniki w niemieckim

„Uczę się niemieckiego i strasznie mnie to męczy” – „i” to przykład spójnika. Z tej lekcji dowiesz się najważnieszych informacji o spójnikach niemieckich.  To co? Los geht’s!

Spójniki niemiecki: co to jest?

Lubię cię, ponieważ dobrze gotujesz/ Ich mag dich, weil du gut kochen kannst. To słowo na czerwono to spójnik. Spójnik bo „spaja” tak naprawdę dwa zdania w jedną całość – „lubię cię” i „dobrze gotujesz”. W języku niemieckim spójniki wymuszają kolejność wyrazów w zdaniu:

 • Ich bin müde und ich lerne Deutsch./ Jestem zmęczony i uczę się niemieckiego.
 • Ich bin müde, weil ich Deutsch lerne./ Jestem zmęczony, ponieważ uczę się niemieckiego.

Jak zmieniła się kolejność wyrazów w zdaniach niemieckich powyżej? Czasownik w zdaniu z „weil” powędrował na koniec zdania.  Tutaj dowiesz się więcej o szyku zdania w niemieckim.

Spójniki niemieckie: lista z przykładami

Jak już wspomniałam, spójniki w niemieckim często zmieniają kolejność wyrazów w zdaniu, w którym występują:

Nic niezmieniające spójniki niemieckie: szyk prosty

Spójniki, po których druga część zdania wygląda „normalnie” – żadnych przestawianek podmiotu z orzeczeniem. Najpierw jest podmiot, a później orzeczenie:

1 zdanieSpójnik2 zdanieTłumaczenie
Ich lerne Deutsch, aberich kann noch nichts.Uczę się niemieckiego, ale nic jeszcze nie umiem.
Ich lerne Deutsch, dennich will mit Angela Merkel sprechen.Uczę się niemieckiego, ponieważ chcę porozmawiać z Angelą Merkel.
Ich treffe mich mit Angela persönlich oderwir telefonieren.Spotkamy się osobiście, albo się zdzwonimy.
Nicht nur spricht Angela Deutsch, sondernsie macht auch keine Fehler!Nie tylko Angela mówi po niemiecku, tylko jeszcze nie robi żadnych błędów!
Wir sprechen über Deutschlandundwir trinken einen Kaffee.Porozmawiamy o Niemczech i wypijemy kawę.

Trochę zmieniające spójniki niemiecki: szyk przestawny

Jeśli widzicie poniższe spójniki, pamiętaj, żeby zaraz po nich zamienić kolejnością podmiot z orzeczeniem:

1 zdanieSpójnik2 zdanieTłumaczenie
Ich will mit Angela Merkel sprechen, deshalblerne ich Deutsch.Chcę porozmawiać z Angelą, dlatego uczę się niemieckiego.
Ich lerne fleißig, alsomuss ich mir keine Sorge machen.Uczę się pilnie, więc nie muszę się o nic martwić.
Ich lese viel, außerdemmache ich viele grammatische Übungen.Dużo czyta, poza tym robię dużo ćwiczeń gramatycznych.
Wir sprechen über Deutschland, danntrinken wir einen Kaffee.Porozmawiamy o Niemczech, następnie wypijemy kawę.
Ich will locker bleiben, jedochbin ich schon jetzt nervös!Chcę być na luzie, jednakże już teraz jestem zdenerowany!

A tutaj jest pełna lista spójników, po których najpierw jest orzeczenie, a później podmiot:

 • allerdings/ jednakże
 • also/ więc
 • andererseits/ z drugiej strony
 • anschließend/ następnie
 • außerdem/ poza tym
 • beziehungsweise/ lub też, czy też
 • dabei/ przy tym
 • dadurch/ poprzez to
 • dafür/ z tego powodu
 • dagegen/ w przeciwieństwie, jednak
 • danach/ następnie
 • dann/ wtedy
 • dazu/ do tego, dodatkowo
 • dennoch/ przecież
 • deshalb/ dlatego
 • deswegen/ z tego powodu
 • einerseits/ z jednej strony
 • entweder/ albo
 • ferner/ poza tym
 • folglich/ więc, zatem
 • immerhin/ bądź co bądź
 • inzwischen/ w międzyczasie
 • jedoch/ jednakże
 • schließlich/ w końcu
 • seitdem/ odkąd
 • sonst/ w przeciwnym razie
 • später/ później
 • trotzdem/ pomimo
 • vorher/ przed tym
 • weder … noch/ ani…ani
 • zuerst/ najpierw
 • zuvor/ przedtem
 • zwar/ jednakże

Spójniki niemieckie robiące wichurę w zdaniu: szyk końcowy

Robiące wichurę, ponieważ  występując w zdaniu, wypychają orzeczenie na sam jego koniec. Oto najważniejsze z nich:

1 zdanieSpójnik2 zdanieTłumaczenie
Wir trinken einen Kaffee, bevorwir über Deutschland sprechen.Wypijemy kawę, zanim porozmawiamy o Niemczech.
Ich bin mir nicht sicher, obAngela Kaffee trinkt.Nie jestem pewien, czy Angela pije kawę.
Ich werde Tee anbieten, fallssie keinen Kaffee trinkt.Zaproponuję herbatę, jeśli nie pije kawy.
Ich mache mir Sorgen, weilmein Deutsch nicht so gut ist.Martwię się, ponieważ mój niemiecki nie jest taki dobry.
Ich poste ein Foto auf Instagram, wennwir mit dem Treffen fertig sind!Umieszczę zdjęcie na instagramie, jak już będzie po spotkaniu.

A tutaj jest pełna lista spójników, które wypychają orzeczenie na koniec zdania:

 • als/ kiedy, podczas gdy
 • bevor/ zanim
 • bis/ do
 • da/ ponieważ
 • damit/ żeby, aby
 • dass/ że
 • falls/ gdyby
 • indem/ przez to, że
 • ob/ czy
 • obwohl/ chociaż
 • seit/ od
 • sobald/ skoro tylko
 • soweit/ o ile
 • während/ podczas
 • weil/ ponieważ
 • wenn/ kiedyAnna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz