Lekcja 7: przeczenia w niemieckim

„Ich spreche kein Deutsch”/ Nie mówię po niemiecku – to właśnie przykład przeczenia. W tej lekcji  nauczysz się, jak zaprzeczać po niemiecku.

Przeczenia niemiecki: kiedy używa się „nicht”, „nein”, a kiedy „kein”?

W języku niemieckim można zaprzeczyć na 3 sposoby: poprzez „nicht”, „nein” i „kein”. Kiedy jak zaprzeczyć?

nein

Jeżeli chcemy zaprzeczyć całe zdanie, użyjemy słowa „nein”. Po lewej stronie widzisz właśnie zdanie, czy w tym wypadku pytanie, a po prawej strony dwie możliwości zaprzeczenia poprzez „nein”.

Co zaprzeczamyjak zaprzeczamy?
Willst du mit mir ins Kino gehen?/ Chcesz iść ze mną do kina?Nein./ Nie.
Nein, ich will nicht mit dir ins Kino gehen./ Nie, nie chcę iść z tobą do kina.
Rauchst du?/Palisz?Nein./ Nie.
Nein, ich rauche nicht./ Nie, nie palę.
pan pali
Rauchst du?/Palisz? Nein./ Nie./ Nein, ich rauche nicht./ Nie, nie palę.

nicht

„Nicht” stawiamy  tam, gdzie chcemy zaprzeczyć przymiotnik lub czasownik. W języku polskim „nicht” jest przed czasownikiem, a w niemieckim po czasowniku: Ich rauche nicht/ Nie palę.Przymiotnik to to słowo, które opowiada na pytanie „jaki?” : piękny, młody , dobry i tak dalej. Na przykład:

Co zaprzeczamyjak zaprzeczamy?
Das Wetter ist schön (przymiotnik) ./ Pogoda jest ładna.Das Wetter ist nicht schön./ Pogoda nie jest ładna
Ich bin schlau./ Jestem mądry.Ich bin nicht schlau./ Nie jestem mądry.
Du bist lustig./ Jesteś zabawny.Du bist nicht lustig./ Nei jesteś zabawny.
Ich trinke (czasownik)./ Piję.Ich trinke nicht./ Nie piję.
Ich rauche./ Palę.Ich rauche nicht./ Nie palę.

kein

„Kein” używamy, jeżeli chcemy zaprzeczyć rzeczownik:

Co zaprzeczamyjak zaprzeczamy?
Ich habe eine Schwester(rzeczownik)./ Mam siostrę.Ich habe keine Schwester./ Nie mam siostry.
Du hast einen Bruder. / Masz brata.Du hast keinen Bruder. / Nie masz brata.
kein czy nicht
W niektórych przypadkach możemy użyć albo przeczenia „kein” , albo „nicht” . Na przykład możemy powiedzieć „Ich spiele klein Klavier” / Nie gram na pianinie , albo możemy powiedzieć „Ich spiele nicht Klavier”. Obie wersje są poprawne, ponieważ trudno ustalić czy przeczenie odnosi się do czasownika, czy do rzeczownika. Lepiej jednak brzmi „Ich spiele klein Klavier”

Czyli w takich wypadkach jakby rzeczownik ma decydujący głos, ale przeczenie z „nicht” jest też poprawne. Na przykład:

  • Ich spreche kein Deutsch
  • Ich spreche nicht Deutsch.Anna

Hallo aus Berlin! Jestem germanistką, która postanowiła zdjąć klątwę z języka niemieckiego. Efektem tego jest strona, na której właśnie jesteś. Znajdziesz tutaj lekkostrawną instrukcję obsługi języka niemieckiego , dzięki czemu zaczniesz rozumieć (i polubisz) język niemiecki.Poznaj mnie lepiej
Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...