Home » Gramatyka » Podstawy » Czasownik haben

Odmiana czasownika „haben“

W tej lekcji nauczysz się odmiany czasownika „haben“ oraz jego użycia.  Na końcu lekcji możesz sprawdzić twoją wiedzę w praktyce, rozwiązując ćwiczenia.

Chcesz poznać więcej gramatycznych zagadnień? Ta lekcja jest częścią kursu: Gramatyka A1/A2.

Odmiana „haben“ w Präsens, Präteritum, Partizip II

Tak odmienia się „haben“ przez osoby w Präsens, Präteritum oraz formę Partizip II, która będzie ci potrzebna do stworzenia czasu przeszłego Perfekt:

Präsens PräteritumPartizip II
ich habeich hattegehabt
du hastdu hattest
er/ sie/ es hater/ sie/ es hatte
wir habenwir hatten
ihr habtihr hattet
sie/ Sie habensie/ Sie hatten

Co należy wiedzieć o czasowniku „haben“?

„Sie hat Glück!“/ Ona ma szczęście. „Hat“ to czasownik  „haben“ (mieć) w 3. osobie liczby pojedynczej. A to przykłady „haben“ w innych osobach:

grafika z przykladami na odmiane haben z rysunkiem

Czasownik „haben“ jest nieregularny, a to oznacza, że jego odmiany (tabelka wyżej), trzeba nauczyć się na pamięć. Czasownik „haben” może pełnić w zdaniu rolę czasownika głównego lub posiłkowego i jest czasownikiem nieregularnym.

„Haben“ jako czasownik główny (Vollverb)

Czasownik „haben“ oznacza „mieć“:

  • „Hast du einen Job?“ / Masz pracę?
  • „Hast du Kinder?“ / Masz dzieci?
  • „Ich habe Zeit.“/ Mam czas.

„Haben“ jako czasownik posiłkowy (Hilfsverb)

Czasami jednak czasownik „haben“  tylko pomaga stworzyć zdanie w przeszłym czasie Perfekt  i nie oznacza nic:

  • „Ich habe Deutsch gelernt.“ / Uczyłam się niemieckiego.
  • „Ich habe geschlafen.“/ Spałam.

Czasownik „haben“  jest jednym z 3 czasowników posiłkowych (tych co pomagają stworzyć zdanie) -pozostałe dwa to sein (być) oraz werden (stać się, zostać).

Odmiana „haben“ w praktyce – słuchaj i powtarzaj

A jak najlepiej nauczyć się odmiany „haben“? Nie z tabelek, tylko na przykładach, z kontekstem. 🙂 Najpierw posłuchaj zdania po polsku, zrób pauzę i przetłumacz na głos po niemiecku. Następnie usłyszysz poprawne zdanie po niemiecku.

Odmiana „haben“ – podsumowanie

  • Czasownik „haben“, jest zaraz obok czasownika „sein“, najważniejszym czasownikiem w języku niemieckim
  • Czasowniki „haben“ jest nieregularny, a zatem jego odmiany (koniugacji) trzeba nauczyć się na pamięć
  • Czasownik „haben“ może pełnić w zdaniu rolę czasownika głównego (oznacza wtedy „mieć“) lub posiłkowego – wtedy pomaga jedynie stworzyć zdanie, na przykład w czasie Perfekt

Odmiana czasownika „haben“ ćwiczenia

Sprawdź, czy umiesz odmienić „haben“ przez osoby i rozwiąż interaktywne ćwiczenia na odmianę haben 

Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...