Home » Gramatyka » Podstawy » Liczby niemieckie

Liczby po niemiecku

W tej lekcji pokażę ci, jak tworzy się liczby niemieckie od 1 do 1000 (i dalej!)  oraz na co trzeba przy tym zwrócić uwagę. Na końcu znajdziesz interaktywne ćwiczenia

  Chcesz poznać inne tematy z gramatyki niemieckiej? Ta lekcja jest częścią kursu: Gramatyka A1/A2

Liczby po niemiecku: 0-12

Liczb od 0 do 12 trzeba nauczyć się na pamięć:

LiczbySłownie
0
null
1
eins
2
zwei
3
drei
4
vier
5
fünf
6
sechs
7
sieben
8
acht
9
neun
10
zehn
11
elf
12
zwölf

Tak tworzy się liczby niemieckie!

A co z całą resztą liczb? Dalsze liczby tworzy się według systemu, który widzisz w poniższej tabelce. Wyjątki są zaznaczone na czerwono, a szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w dalszej części tekstu.

LiczbySłownieJak się tworzy?
0-120 null, 1 eins, 2 zwei, 3 drei, 4 vier, 5 fünf, 6 sechs, 7 sieben, 8 acht, 9 neun , 10 zehn, 11 elf, 12 zwölfnaucz się na pamięć
13-1913 dreizehn, 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 16 sechzehn, 17 siebzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn3 do 9 +

- zehn

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 9020 zwanzig, 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig3 do 9 + - zig
21, 31, 42, 5521 einundzwanzig, 31 einunddreißig, 42 zweiundvierzig, 55 fünfundfünfzigliczba jedności+ und + liczba dziesiątek
100,200100 einhundert, 200 zweihundert, 300 dreihundertliczba jedności + -hundert
121, 231121 einhunderteinundzwanzig, 231 zweihunderteinunddreißigliczba jedności + -hundert + liczba dziesiętna
1000, 60001000 eintausend , 6000 sechstausend liczba jedności+ -tausend
61216121eintausendeinhunderteinundzwanzigtysiące + setki + liczby dziesiętne
1 000 000eine Million
1 000 000 000eine Milliarde

Wszystko jasne narazie?  To teraz wyjaśnię ci bliżej system z tabelki wyżej, według którego tworzy się liczebniki główne w języku niemieckim:

13-19

Aby  stworzyć liczby od 13 do 19, bierzesz liczbę od 3-9 i dodajesz zehn :

 • 13 dreizehn
 • 14 vierzehn
 • 15 fünfzehn
 • 16 sechzehn
 • 17 siebzehn
 • 18 achtzehn
 • 19 neunzehn
uwaga
Zwróć uwagę, że w liczbie 16 i 17 (sechzehn, siebzehn) nie ma końcówki  „s” i „en” (sechs / sieben).

10, 20, 30 etc.

Liczby takie jak 10, 20, 30 tworzysz według znanego ci już systemu – zamiast „zehn” dodajesz „zig”. Z dwoma wyjątkami:

 • 20 zwanzig
 • 30 dreißig
 • 40 vierzig
 • 50 fünfzig
 • 60 sechzig
 • 70 siebzig
 • 80 achtzig
 • 90 neunzig

21, 22, 44 etc.

Teraz zaczyna się robić ciekawie – takie liczby jak 21, 22 czy 44 mówi się i pisze w języku niemieckim „od tyłu”. To znaczy, że najpierw mówi się liczby jedności, a następnie liczby dziesiętne.

I tak na przykład w liczbie „21”, „jeden” jest na początku, a dopiero później „dwadzieścia”. Pomiędzy tymi liczbami dodajemy słowo „und” (i) i gotowe: 21 einundzwanzig

Trochę dziwne, prawda? Na początku na pewno nie raz zrobisz wielkie oczy płacąc na kasie w Niemczech. Bez obaw – to tylko kwestia czasu i przyzwyczajenia. A tymczasem zapamiętaj:

liczba jedności (1,2,3 etc.)+ und + liczba dziesiętna (10, 20, 30 etc)

Tutaj jeszcze kilka przykładów:

 • 21 einundzwanzig
 • 31 einunddreißig
 • 41 einundvierzig
 • 51 einundfünfzig
 • 61 einundsechzig
 • 71 einundsiebzig
 • 81 – einundachtzig
 • 91 einundneunzig

100, 200, 158, 1000, 1158

Liczby takie jak 100, 200, 300 etc tworzysz w ten sposób: 

1,2,3 (i tak dalej, w zależności od tego ile setek) + -hundert

Tak to wygląda w praktyce:

 • einhundert
 • zweihundert
 • dreihundert

I tak samo wygląda sprawa z tysiącami:

1,2,3 (i tak dalej, w zależności od tego ile tysięcy) +  -tausend

 • eintausend
 • zweitausend
 • dreitausend
Ein czy eins?
„S” jest na końcu tylko wtedy, jeśli nic nie ma za wyrazem. Eins (1), ale einundsechzig (61)

A jak powiedzieć na przykład 158 czy 1158?

Najpierw mówisz setkę, następnie dziesiątki

 • 158 hundertachtundfünfzig
 • 199 einhundertneunundneunzig

Taki sam system obowiązuje, jeśli chcesz powiedzieć 258, 358,458, 558 i tak dalej. Trzeba tylko dodać, o ile setek chodzi:

 • 258 zweihundertachtundfünfzig
 • 358 dreihundertachtundfünfzig
 • 458 vierhundertachtundfünfzig

Tysiące mówisz według tej samej zasady: najpierw tysiące, następnie setki, a na końcu dziesiątki:

 • 2258 zweitausendzweihundertachtundfünfzig
 • 4458 viertausendvierhundertachtundfünfzig
 • 1158 eintausendeinhundertachtundfünfzig

Liczby po niemiecku w praktyce: daty

Niemcy dzielą rok na pół – najpierw mówią ile jest setek, a później ile dziesiątek. Co w praktyce wygląda tak:

 • 1989: neunzehlhundertneunundachtzig
 • 1761: siebzehnhunderteinundsechzig

Jeżeli chcesz powiedzieć rok zaczynający nowe stulecie, musisz powiedzieć, o ile setek chodzi:

 • 1600: sechzehnhundert
 • 1800: achtzehnhundert

Z kolei po roku 2000, lata czyta się i mówi tak, jak w języku polskim:

 • 2009: zweitausendneun
 • 2019: zweitausendneunzehn

Chcesz nauczyć się więcej? Zajrzyj tutaj: daty po niemiecku

Liczby po niemiecku w praktyce: godziny

Niemcy mówią godziny na dwa sposoby:

Oficjalny (24 h), który usłyszysz na dworcu, w radiu czy na lotnisku. Godziny podaje się wtedy według schematu godzina – Uhr – minuty:

 • 18:57 achtzehn Uhr siebenundfünfzig
 • 10:10 zehn Uhr zehn

Nieoficjalny, który jest używany na co dzień. Godziny podaje się w systemie 12 godzinnym. Żeby uniknąć nieporozumień, po godzinie podaje się często porę dnia (morgens, vormittags, nachmittags, abends, nachts):

 • 19:30: halb acht (abends)halb neunzehn
 • 20:45: Viertel vor neun (abends)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podawaniu godziny po niemiecku, zajrzyj tutaj.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o liczbach niemieckich?

Wszystkie liczby poniżej miliona pisze się razem i małą literą. Jeżeli liczba  występuje w roli rzeczownika, pisze się ją wielką literą .

Na przykład: Sie ist so eine Null!

Liczebniki niemieckie dzielą się na 4 grupy:

 • Liczebniki główne (Grundzahlen/ Kardinalzahlen)
 • Liczebniki porządkowe (Ordnungszahlen/ Ordinalzahlen)
 • Liczebniki ułamkowe (Bruchzahlen)
 • inne

Czy trzeba pisać liczby słownie?

Liczby niemieckie należy napisać słownie tylko w niektórych przypadkach – na szczęście! Tylko jedno- i dwusylabowe liczby należy pisać słownie (eins, sieben, hundert), a nie jako cyfry (1, 7, 100). Jednak jeżeli używasz liczb przez skrótami walut, miar, wag i innych – nawet nie wolno ci pisać liczb słownie. 🙂

Na przykład: 5 EUR, 7 kg, 3 km , 10 min

Liczebniki porządkowe: informacje w pigułce

Oprócz liczebników głównych, będzie ci również potrzebna znajomość liczebników porządkowych.

Liczebniki porządkowe określają kolejność: Erste Hilfe ist wichtig!

Można je zapisać jako cyfrę plus kropka (3.) lub słownie (dritt-)

 • 1.: der/die/das erste
 • 19.: der/die/das neunzehnte
 • 3.: der/die/das dritte

Liczebniki porządkowe są potrzebne, aby na przykład podać datę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat liczebników porządkowych? Zajrzyj tutaj.

Podsumowanie: liczby po niemiecku

 • Liczb od 0-12 trzeba nauczyć się na pamięć
 • Liczby od 13-19 tworzy się: 3 do 9 + – zehn ( z wyjątkami przy 16 i 17)
 • Liczby takie jak 20, 30, 40,…, 90 tworzy się: 3 do 9 + – zig ( z wyjątkami przy 20 i 30)
 • Liczby takie jak: 21, 33, 45 etc. czyta się i pisze „od tyłu”: najpierw liczbę jedności, następnie liczby dziesiętne. Na przykład: einundzwanzig
 • Liczby niemieckie poniżej miliona pisze się małą literą, chyba że liczba występuje w roli rzeczownika. Na przykład: Du bist so eine Null!

Ćwiczenia na liczby niemieckie

Teraz czas na trochę praktyki – tutaj znajdziesz interaktywne ćwiczenia na liczby .Anna
Print Friendly, PDF & Email
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Dodaj komentarz