Czasowniki modalne w niemieckim

Ten dział jest poświęcony czasownikom modalnym w niemieckim. Dowiecie się co to jest czasownik modalny, jakie czasowniki modalne mamy w niemieckim oraz jak odmieniają się przez osoby i czasy.

Jak zawsze z dużą ilością przykładów Na końcu czekają na Was 3 interaktywne ćwiczenia z czasownikami modalnymi w roli głównej. Do dzieła!

  Zdania przykładowe na tej stronie są często ..trochę dziwne. I tak ma być  -bardziej zapada w pamięć. Więcej o metodzie nauki z kontekstu przeczytacie tutaj.

Kurz & knapp
1. Czasowniki modalne występują w zdaniu bardzo często z drugim czasownikiem (głównym, Vollverb), który jest w bezokoliczniku, na końcu zdania: Ich will (modalny) nach Polen fahren (główny). Chcę pojechać do Polski.
2. W niemieckim jest 6 czasowników modalnych:  dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen 

 

Czasowniki modalne: wprowadzenie

Czasowniki zaznaczone na czerwono w przykładach poniżej to właśnie czasowniki modalne.  Zauważcie, że występują w zdaniu w konkretnej formie osobowej, z jeszcze drugim czasownikiem, który z kolei jest w formie bezokolicznika na końcu zdania – zupełnie jak w języku polskim. Na przykład:

 • Ich möchte mich weiterbilden. Chciałabym się dalej kształcić.
 • Helga ist faul und will nichts machen. Helga jest leniwa i nie chce nic robić.
 • Du sollst Deutsch lernen! Powinieneś uczyć się niemieckiego!
 • Na gut, aber ich muss  erstmal ein Nickerchen machen. No dobrze, ale najpierw utnę sobie drzemkę.
 • Das darfst du nicht machen! Nie masz prawa tego zrobić!
 • Und kannst du mir sagen warum? A możesz mi powiedzieć dlaczego?

merke dir
Z jedną różnicą: w niemieckim drugi czasownik (główny, Vollverb) występuje w takim duecie z czasownikiem modalnym zawsze  na końcu zdania.

No dobra, wiemy gdzie czasowniki modalne występują w zdaniu. A po co wogóle są?

Czasowniki modalne wyrażają nas stosunek do czynności. Modus = sposób, stąd nazwa modalne, Modalverben. Czasowniki modalne określają sposób w jaki coś jest robione.Jedno fahren drugiemu nierówne – za sprawą czasowników modalnych. Zobaczcie sami:

 • Ich muss nach Polen fahren. Muszę jechać do Polski.
 • Ich will nach Polen fahren. Chcę jechać do Polski.
 • Ich soll nach Polen fahren. Powinnam jechać do Polski.
 • Ich darf nach Polen fahren. Mam prawo (pozwolenie) jechać do Polski.

 

Czasowniki modalne: podstawowe znaczenia & Currywurst

Pozwólcie, że przedstawię Wam najważniejsze znaczenia czasowników modalnych na przykładzie Currywurst. Kto nie wie o czym mówię, a uczy się niemieckiego – musi koniecznie dokształcić się we własnym zakresie. Currywurst oraz piwo odgrywa bowiem w Niemczech bardzo ważną rolę 

dürfen

 • ZAKAZ: In Polen darf man kein Alkohol in der Öffentlichkeit trinken. W Polsce nie wolno pić alkoholu w miejscach publicznych.
 • POZWOLENIE: In Deutschland darf man Bier in der Öffentlichkeit trinken. W Niemczech można pić piwo w miejscach publicznych.

können

 • POZWOLENIE: Schatz, kann ich heute wieder Currywurst essen? Kochanie, czy mogę dzisiaj znowu zjeść currywurst?
 • MÓC, POTRAFIĆ: Kannst du aber selber Currywurst machen? A czy ty umiesz zrobić currywurst samemu?
 • MOŻLIWOŚĆ: Ja natürlich kann ich das, aber wir können auch ins Restaurant gehen. Oczywiście, że umiem, ale możemy też iść do Restauracji.

mögen

 • LUBIĆ:Ich mag Bier und Currywurst. Lubię piwo i currywurst
 • ŻYCZENIE: Ich möchte mit dir mal eine Currywurst in Berlin essen! Chciałabym z tobą kiedyś zjeść currywurst w Berlinie!

müssen

 • MUSIEĆ: Du musst Geld sparen, wenn du mit mir eine Currywurst essen willst! Musisz oszczędzać pieniądze, jeśli chcesz ze mną zjeść currywurst.
 • ROZKAZ: Du musst mit mir eine Currywurst essen oder ich mache Schluss mit dir! Musisz zjeść ze mną currywurst albo zrywam z tobą!

sollen

 • RADA: Du solltest nicht so viel Currywurst essen – du wirst fett.Nie powinieneś jeść tyle currywurst -będziesz gruby.
 • MORALNY NAKAZ: Jeder soll einmal im Leben Currywurst gegessen haben!  Każdy powinien chociaż raz w życiu zjeść currywurst!

wollen

 • ŻYCZENIE: Ich will eine Currywurst essen. Chcę zjeść currywurst.
 • PLAN, ZAMIAR: Grażyna will nach Berlin nächste Woche kommen und eine Currywurst essen. Grażyna zamierza przyjechać w następnym tygodniu do Berlina i zjeść currywurst.
imbis z currywurst
Klichees, Klischees (Stereotypy) – ale trochę jednak prawdy o popularności Currywurst i piwa wśród Niemców jest 😉

Czasowniki modalne: odmiana

Kliknij w czasownik modalny poniżej, a zobaczysz jak odmienia się przez wszystkie czasy i osoby w niemieckim

 1. dürfen
 2. können
 3. mögen
 4. müssen
 5. sollen
 6. wollen


Anna

Anna

Kto tworzy tę stronę?Ania – zna tajniki nauczania języków obcych oraz Fabian – Niemiec i geniusz – nie ucząc się nigdy niemieckiego – ogarnia der, die, das.
Anna
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Schreibe einen Kommentar